Огнян Траянов презентира на Седмия национален иновационен форум „Иновации и конкурентоспособност“, който се проведе на 17 май в София

Огнян Траянов, управител на ТехноЛогика и ДиТра беше панелист в Седмия национален иновационен форум „Иновации и конкурентоспособност“, организиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации, Enterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Г-н Траянов говори за иновациите и предизвикателствата, пред които е изправен бизнесът в България. Той сподели, че има подем на експортноориентираните индустриални предприятия, които са най-големият потребител и производител на иновации. Друга положителна промяна според него е сближаването на вижданията за развитието на икономиката на държавата и бизнеса. Управителят на ТехноЛогика представи и тревожните тенденции, които се наблюдават в средното и висшето образование в България и пътищата за взаимодействие между фирмите, ВУЗ и институциите, за да бъдат преодолени проблемите.

В рамките на форума бяха наградени победителите от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.