Огнян Траянов откри ежегодния алумни семинар на фондация „Александър“

Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика, сподели вижданията си за България през 2020 г. по отношение на информационните технологии, развитието на икономиката и обществото. На темата „България 2020“ беше посветена и дискусия, в която всеки от присъстващите на срещата имаше възможността да изложи своята позиция. 

Фондация Александър е основана през 2005 г. от акад. Александър Петров, директор на Института по физика на твърдото тяло към БАН и сина му – д-р Александър Петров. Целта на организацията е да подпомага българското висше образование и се финансира изцяло от даренията на основателите и настоятелите си. В течение на годините фондацията изгради общност от над 120 алумни, лектори и приятели, които участват в различни нейни проекти и инициативи. Събитията й са предназначени за студенти, пред които лектори от света на бизнеса и финансите представят визията си по определена тема.