Огнян Траянов на форума “Бизнесът – сила за добро”, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе първия от поредицата за 2019-та година регионални форуми под мотото “Бизнесът – сила за добро”. Домакин бе содовия завод на “Солвей Соди” в град Девня.

Събитието бе открито от Спирос Номикос, изп. директор на компанията с думите: Аз гледам на Българската мрежа като един извор на позитивна енергия, сила за добро, каквото е и мотото на този форум. Много хора смятат, че корпоративната социална отговорност спомага за добрия имидж на фирмите, а тя всъщност е само следствие.
Огнян Траянов, председател на Мрежата и изп. директор на ТехноЛогика, разказа пред пълната зала защо и как организацията работи по модела „Колективна социална отговорност“ и какви са ползите за фирмите и служителите им от членството в нея и от участието в различните проекти.

“Трябва да докажем, че когато ние печелим, печелим не само за собствениците, не само за акционерите, за екипите, с които работим. Тази печалба е източник на ресурс, който инвестираме в полза на обществото. Не по-малко важно е, че ние управляваме ценен човешки ресурс и способности, които също умело инвестираме за разпознаване на предизвикателства и възможности пред обществото и посрещането им с иновативни решения.”, сподели председателят Огнян Траянов.

На форума бяха представени добри практики в областта на корпоративната социална отговорност на местните компании, показвайки че тези партньорства създават споделена стойност за бизнеса и обществото. Бяха демонстрирани отлични примери за успешни съвместни проекти между компаниите от региона и организации от нестопанския и публичния сектор в областта на образованието, културата и социалната сфера. След края на събитието гостите се включиха в организирана обиколка на содовия завод на “Солвей Соди”, по време на която се запознаха с новата инсталация за когенерация, която повишава енергийната ефективност и значително намалява вредните емисии.