Огнян Траянов бе преизбран за председател на УС на БАИТ

Още едно признание за авторитета и доверието на ИТ бранша към изпълнителния директор на ТехноЛогика Огнян Траянов дойде от редовното отчетно изборно събрание на Българската асоциация по информационни технологии, проведено на 17 юни. След успешно реализиран двегодишен мандат той бе преизбран за председател на УС на Асоциацията.

Сред успехите под негово ръководство е ръстът с 20% на броя пълноправни членове, което е свидетелство за активността на БАИТ и водещата й роля по приоритетните теми за сектора, развитие и обогатяване на връзките с браншовите и работодателските организации.

„Имаме конструктивен диалог с Министерство на образованието и науката, предложенията ни се чуват и приемат – стартирани са национални програми за сближаване на ИТ бизнеса и средното образование“, сподели г-н Траянов.

Като основни приоритети на Асоциацията по време на втория си мандат, Огнян Траянов очерта: принос за образование с практическа насоченост, както за изграждане на ИТ специалисти, така и за ИТ култура; работа с браншовите организации, за да навлизат все повече и по-модерни технологии, които да помагат за повишаване на конкурентоспособността на фирмите от тези браншове; обединяване на усилията на членовете за излизане на външни пазари.

„Конкуренцията е полезна и тя стимулира развитието, особено етичната, но когато говорим за образование, затвърждаване на положителния имидж на българската ИТ индустрия и излизане на външни пазари, всички сме партньори. Ще реагираме добронамерено, но твърдо и остро на всяко посегателство на интересите на ИКТ фирмите и нашите служители, които са ядрото на формиращата се средна класа на обществото“.