Огнян Траянов бе лектор в конференцията „CSR за по-успешен бизнес“

На 3 октомври литературен клуб Перото бе домакин на конференцията за споделяне на идеи и опит от сферата на корпоративната социална отговорност „CSR за по-успешен бизнес“.

Изпълнителният директор на ТехноЛогика и председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) Огнян Траянов бе ключов лектор на събитието и представи първата лекция от програмата. В своята презентация „Как да избираме каузите, в които инвестираме“ той обясни на аудиторията, че корпоративната социална отговорност е обществено отговорна дейност, която не трябва да бъде развивана като компенсация към обществото от страна на организация, практикуваща неетичен бизнес, нито като лиценз за опериране на неприемлива дейност. Огнян Траянов разкри какви конкретни действия са необходими за реализирането на инициатива от подобен характер и кои грешки е добре да бъдат избегнати. Научете ги и вие от видеоклипа, качен на фейсбук страницата на ТехноЛогика.

„Най-големият принос на бизнеса към обществото е да сподели експертизата и капацитета си и да докаже, че бизнесът е сила за добро“, смята Огнян Траянов.

Конференцията бе насочена към осъзнаването на ползите от отговорния бизнес. Целта на събитието е да се превърне в платформа за обмен на опит и контакти и да подкрепи компаниите в опитите им за интегрирането на практики на отговорен бизнес с цел да бъдат по-устойчиви и конкурентноспособни. Над 150 представители на бизнеса, НПО, български и швейцарски експерти и ментори се включиха в дискусиите.

БМГД инициира различни инициативи в полза на децата, природата и гражданите, в които активен участник е ТехноЛогика. В началото на месеца приключи пилотното издание на спортния турнир с кауза „Игри за добрини“, който обедини различни организации около добротворчеството и подкрепи четири различни социални каузи. В началото на ноември предстои петото издание на проекта „Гордея се с труда на моите родители“, в който десетки фирми отварят вратите си за един ден за деца на свои служители, за да им покажат, че трудът е ценност, как се изкарват пари и каква е тяхната стойност.