Нов български софтуер автоматизира HR процесите на малките и средните предприятия

¾ от заетите в България работят в малки и средни предприятия*, които са гръбнакът на икономиката. Все повече от тези фирми срещат проблем с намирането, развитието и задържането на кадри и поставят като основен бизнес приоритет управлението на човешкия капитал. За да го правят успешно, им е нужен подходящ инструмент – система за управление на човешките ресурси. Такива системи обаче често са скъпи, част от тях са неподходящи за малки и средни организации, а при други липсват модули за HR процеси като управление на обучението, на представянето и др. 

Новото облачно HR решение на ТехноЛогика е създадено за малките и средни предприятия и е съобразено с българското законодателство. Фирмите с до 250 служители ще получат единна интегрирана система за управление на човешкия капитал,  която ще създаде необходимата организация на процесите и ще внесе добри практики при тяхното изпълнение. HeRMeS eXpress дава възможност за реализация на политиките за управление на човешките ресурси в ежедневната работа на преките ръководители.

След 23 години лидерска позиция на HeRMeS Enterprise при големите компании, д0йде време да пренесем този опит и ноу-хау в продукт и услуга, от които да се възползват малките и средните предприятия. В това решение е реализиран набор от процеси и процедури, които са подходящи за тези фирми. Подбрали сме най-доброто, доказано в българските условия.”, каза Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика, по време на представянето на HeRMeS eXpress. “Считаме, че за такива фирми SaaS решението ще е предпочитано и защото не изисква допълнителна инвестиция в инфраструктура, лицензи и ценните днес ИТ специалисти.“, допълни той

HeRMeS eXpress автоматизира голям набор от процедури, свързани с управлението на човешките ресурси. В системата има модули за администриране на служителите, управление на отсъствия, обучения, оценка на представянето на служителите, гъвкаво работно време, работа извън офиса и планиране и отчитане на задачи.

Автоматизирането на процедурите помага за постигане на прозрачност, справедливост, доверие и проследимост. Всичко това осигурява увереност у висшия мениджмънт и у служителите за липса на субективизъм при взимане на решенията и допринася за изграждане на работодателската марка.”, каза още Траянов.

Всички модули в облачното решение включват Self-Service функционалности, достъпни по всяко време и от всяко място, които предоставят на служители, мениджъри и специалисти по човешки ресурси бърз и лесен достъп до информация от единната интегрирана система. HeRMeS eXpress е с интуитивен интерфейс, адаптиран за настолни и мобилни устройства, и не изисква специализирано обучение. В помощ на потребителите има видео уроци за изпълнение на процедурите. 

В тези фирми управлението на човешките ресурси се осъществява от малки екипи, в някои случаи – от един специалист, затова сред основните ползи от HeRMeS eXpress е спестяването на труд и време, които могат да се използват за комуникация със служителите и творчески дейности.”, сподели Петя Димитрова, ръководител направление „Софтуер и услуги за УЧР“ в ТехноЛогика. 

Ценовата политика на HeRMeS eXpress е напълно съобразена с особеностите на българския пазар и възможностите на МСП. Заплащането на софтуера като услуга се осъществява според броя служители и използваните модули, като има опции за месечно и годишно наемане, както и допълнителни отстъпки за по-дълъг период. Клиентите могат да добавят модули според нуждите си и те ще бъдат напълно интегрирани с вече използваните, без да се налага въвеждането на една и съща информация два пъти. 

HeRMeS eXpress вече успешно се използва в няколко организации, а на 1 октомври беше официалното представяне на системата.

*По данни на ИАНМСП и Министерство на икономиката.