Над 60% от участниците в стажантската програма на ТехноЛогика останаха на работа в компанията

ТехноЛогика поставя началото на настоящия модел на стажантската си програма още през 2005 г. съвместно с ФМИ, като впоследствие той бива възприет и от МОН. Оттогава стотици млади разработчици преминават през летните стажове на компанията и най-добре представилите се получават предложение за работа.

Дори и през тази различна пандемична година ТехноЛогика реализира традиционната си стажантска програма. Интересът към нея, както винаги беше много голям – получените кандидатури бяха над 300. Етапите на подбор включваха тест и интервю, по време на които голяма част от бъдещите програмисти демонстрираха знания и желание за развитие. За участие в летния стаж бяха избрани 18 студенти, които преминаха през два месеца и половина обучение и работа по реални проекти на ТехноЛогика. Единадесет от тях останаха на работа в компанията след неговото приключване.

Споделянето на знания и инвестирането в тях са сред ключовите ценности на софтуерната компания и затова служителите студенти получават възможност да продължат и завършат образованието си паралелно със своите работни задължения.