моделиране и анализ на бизнес процеси

С използването на процесния подход компанията си осигурява гъвкавост и предсказуемост спрямо променящите се условия.
Процесният подход е един от най-успешните инструменти за:

  • подобряване на конкурентоспособността
  • повишаване на ефективността
  • намаляване на разходите 
  • внедряване на ИТ системи
  • внедряване на системи за управление на качеството
  • повишаване на удовлетвореността
    на клиентите и служителите

Анализ на организационна архитектура (enterprise architecture)

В нашата експертна работа прилагаме утвърдената международна методология TOGAF за цялостен анализ на организационната архитектура. Анализът дава възможност на организациите да разпознаят и оценят несъответствията и ограниченията в дейността си и да предприемат необходимите промени за подобряване на ефективността си. 

Бизнес анализ и дефиниране на изисквания към ИТ системи

Ние можем да ви помогнем да изберете подходящото технологично решение за вашия бизнес. За да избегнете риска от избор на неподходящ софтуерен продукт, който няма да доведе до желания резултат, важно е да стартирате с бизнес анализ. Анализът ще помогне да дефинирате изискванията към ИТ системите в тяхната дълбочина и детайли.  

Нашият подход в бизнес анализа се основава на методиката на Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®)

Нашите предимства

Експертен екип

Експертен екип с повече от 15 години опит

Опит

Опит в десетки организации в частния и публичния сектор

ГЪВКАВОСТ

Гъвкав подход в зависимост от конкретния проект

Фокус

Фокус върху стратегията и постигането на висока ефективност 

методики за анализ

Прилагане на утвърдени международни методики за анализ

софтуер

Използване на софтуер, покриващ пълния цикъл на управлението на бизнес процеси

ARIS

ТехноЛогика e официален партньор на  Software AG и предлага продукта ARIS  на българския пазар. С ARIS може  да създавате, анализирате, управлявате и администрирате целия бизнес модел  на вашата организация – от стратегия и бизнес процеси до информационни технологии и услуги. Ние ще ви помогнем да приложите  процесния подход  във вашата организация и да подобрите ефективността на бизнеса си.  

Модули за ARIS

ARIS Architect/ ARIS Designer

за моделиране, анализ и управление на архитектура на организацията

ARIS Connect

за колаборативно моделиранe

ARIS Business Strategy

за дефиниране на стратегии за управление

ARIS Simulation

за симулация и анализ на бизнес процеси

ARIS Enterprise Architecture Management

за моделиране и анализ на ИТ архитектури