Министерски съвет прие Базисен модел на комплексно административно обслужване

На заседание на Министерски съвет беше приет Базисен модел на комплексно административно обслужване по проекта „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Документът е основополагащ за прилагане принципите за служебно събиране на данни, предоставяне на административните услуги по различни канали и автоматизация на процесите. Одобреният Базисния модел можете да разгледате тук: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3615.

На 20 юни на еднодневен форум в хотел Шератон, София, беше представена и  „Методология за описание на процедурите и анализ на работните процеси на административните услуги“ по проекта, както и нейното практическо приложение в трите пилотни администрации – Българска агенция за безопасност на храните, ИА „Морска администрация“ и община Велико Търново. На събитието присъстваха над 80 души, които заемат ръководни позиции в централните и местни власти.

Бенефициент по проекта е Администрацията на Министерски съвет, а изпълнител е ТехноЛогика ЕАД.