Мерки, предприети от ТехноЛогика във връзка с извънредното положение

След въведеното извънредно положение в страната, във връзка с COVID-19, ТехноЛогика предприе своевременно мерки за запазване високото ниво на обслужване на своите клиенти. Извършени са всички необходими действия за непрекъсваемост на работния процес и изпълнение на всички поети ангажименти към вас, съобразени с грижата за здравето и безопасността на нашите служители. Създадената организация на работа отговаря на добрите практики и стандарти за информационна сигурност.

Всички офиси на компанията функционират, независимо от осигурената възможност за дистанционна работа на служителите.

Преустановено е провеждането на срещи в тях и се извършва дигитална обработка на всички документи. Наличието на различни локации в София и страната ни позволява да гарантираме непрекъсваемост на бизнеса при възникване на други ограничения. Поради спецификата на различните проекти, подхождаме индивидуално към всеки, за да предоставим необходимото и навременно съдействие на място или дистанционно.

Можете да комуникирате с нас на познатите ви имейли и телефони, както досега.