Експерти от ТехноЛогика бяха лектори на Черноморска конференция “ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ – ДНЕС И УТРЕ”

България е председател на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) от януари до юни 2019. В рамките на председателството Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира Черноморска конференция “ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ – ДНЕС И УТРЕ”, която се проведе на 10-ти юни в София Тех Парк, а в нея взеха участие експерти от ТехноЛогика.

В първия панел на конференцията се разискваше дигитализацията в различни сфери на бизнеса. В него се включиха трима представители на българската ИТ компания. Дигитализация през целия жизнен цикъл на изделията – от концепцията, през управлението на инженерните изменение, до производството представиха д-р Цветан Стоянов, директор “3D решения” в ТехноЛогика и Велин Недялков, мениджър “Продажби” в ДиТра – Центъра за 3D решения на ТехноЛогика.

За Дигитализация на управлението на човешките ресурси говори Петър Коцев, директор „Маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР“ в ТехноЛогика.

Как могат да се използват възможностите на дистанционни методи за наблюдение на процесите чрез сателитни снимки и метеорологични данни в прецизното земеделие обясни Васил Василев, ГИС консултант в ТехноЛогика.

Сред останалите лектори бяха представители на държавната администрация и други компании. Основната цел на конференцията беше да насочи общественото внимание към важността на цифровизацията и нейната роля за повишаване на производителността и конкурентоспособността на предприятията. Въвеждането на съвременни методи и технологични иновации в производствения процес е от приоритетно значение за предприятията и цялата икономика.