ДиТра представи софтуерните си решения на Robotics Strategy Forum 2022

Екипът на ДиТра представи софтуерните решения, които предлага на българските производствени предприятия, по време на Robotics Strategy Forum 2022 в София Тех парк.

Петър Симов, експерт „Маркетинг и продажби“ в центъра за 3D решения на ТехноЛогика, участва в дискусията на тема „Индустриалните технологии, които се прилагат в България“, и разказа за собствените разработки на ДиТра, които изцяло елиминират хартията и оптимизират производствените процеси.

Разработваната система за комплексно управление на производствените операции например включва модули за мониторинг на производството, за контрол на ефективността на използване на оборудването, за контрол на качеството, за управление на материалните запаси, за мониторинг на всекидневните процеси в производствените зони и за балансиране на натоварването на производствените мощности.

„Компаниите, които инвестират във високи технологии, са много по-конкурентни на пазара на труда. Младите хора предпочитат да работят във високотехнологични компании. Българските предприятия използват отдавна отделни приложения за цялостен контрол на производството и иновациите в тях са на много високо ниво, затова мисля, че вече е време да се пристъпи към внедряване на единна платформа, която да следи всички процеси и така да направи процесите още по-ефективни“, каза Петър Симов. Той разказа още за софтуерните продукти, които ДиТра предлага за 3D инженерно проектиране, за виртуална симулация на производствената среда и за роботизирано фрезоване, които намаляват ненужните престои на машините и производствените разходи.

Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев бе един от първите посетители на щанда на ДиТра на Robotics Strategy Forum 2022, където директорът „3D решения“ на ТехноЛогика Цветан Стоянов го запозна с възможностите и приложението на портативните скенери, които предлагаме за контрол на качеството на произвежданата продукция. Те могат да сканират 1,3 млн. точки за секунда обекти с размери до 4 метра и затова намират широко приложение в различни сектори на производството, включително в автомобилната индустрия.

Пулев и Стоянов констатираха, че има висок интерес към първата отворена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост – Технологична модернизация, включително към проекти за купуване на скенери за подпомагане на производствените процеси.

По време на форума мениджъри от различни компании обсъдиха как роботизацията и облачните решения навлизат все повече в производството у нас, а като дългогодишен риселър на висок клас 3D принтери екипът на ДиТра сподели, че устройствата вече не се използват само за прототипиране, но и за директно производство на детайли, които да се внедрят в крайното изделие.