Българският отговорен бизнес с впечатляваща сесия на Среща на лидерите от Глобалния договор на ООН

Среща на лидерите от Глобалния договор на ООН по повод 20-годишнината организацията събра виртуално бизнес лидери, представители на правителства и международни организации, гражданския сектор и неправителствени организации, за да обсъдят възможните пътища за възстановяване след кризата при споделена отговорност, доверие и сътрудничество. 26-часовото онлайн събитие се проведе на 15 и 16 юни под надслов „RECOVER BETTER. RECOVER STRONGER. RECOVER TOGETHER”.

Отговорният бизнес в България в лицето на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН също имаше своя сесия на тема „Как кризата дава възможност на бизнеса да докаже, че е сила за добро, воден от непреходни принципи?“. Модератор на дискусията бе Огнян Траянов, председател на Българската мрежа и собственик и изп.директор на ТехноЛогика. Панелисти бяха Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“, Силвия Пенева, управляващ партньор в Делойт България, Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал“ Марица Изток 3 и Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause. Българското събитие се проведе и излъчи от интерактивния детски център ТехноМеджикЛенд.

Първата част от дискусията бе на тема „Отговорът на отговорния бизнес“. В нея бизнес лидерите дискутираха първите реакции на компаниите след обявената извънредна ситуация заради COVID-19 и предприетите действия, с които са предпазили служителите и партньорите си, като едновременно са гарантирали непрекъснатостта на работата. Тук може да видите видео от първата част: https://youtu.be/Odr6cOBXurI

„Силните изпитания ни правят по-силни“ беше темата на втората дискусионна част. В нея бизнес лидерите обсъдиха какви промени оставя кризата, дали ще излезем по-силни и обединени от нея и как ще използваме научените уроци. Вижте дискусията тук: https://youtu.be/jtclLJFEt9g

Последната част на разговора между представителите на българския отговорен бизнес бе озаглавена „Заедно градим бъдещето по-уверени и сплотени“. В нея участниците дискутираха ползата от колективната работа в Българската мрежа през годините и нуждата от това да сме по-амбициозни, обединени и отговорни, за да изпълним Целите за устойчиво развитие до 2030 г. Тук може да намерите видеото от нея: https://youtu.be/nAn3SHj0DbQ

Работата на членовете на Българската мрежа по сесията на 16 юни ще бъде представена като добър пример на годишната среща на всички локални мрежи на Глобалния договор