Българската мрежа на Глобалния договор на ООН отличи най-добрите проекти в областта на КСО

На официална церемония, която се проведе на 22 април 2013 г. в столичния хотел Шератон, Българската мрежа на глобалния договор излъчи най-добрите български практики в сферата на корпоративната социална отговорност (КСО). Огнян Траянов, член на Националния съвет на БМГД и изпълнителен директор на ТехноЛогика ЕАД, благодари на всички участници в инициативата Европейски КСО отличия „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна“ и сподели удовлетворението си  от големия брой кандидатури, както и от активността на малки и среден бизнес в  реализирането на обществено отговорни дейности.

Най-добрите проекти бяха избрани от жури, включващо представители на CSR Europe и Business in the Community .  Това се случи на финалния кръг, до който бяха допуснати по 5 проекта от всяка категория. Г-н Траянов бе и един от членовете на комисията. В категорията „Големи предприятия” бе отличен проектът „Партньорство в подкрепа на програма за редовно дарителство „БЛАГОДЕТЕЛ“ на Банка Пиреос България АД и на УНИЦЕФ България, а в „Малки и средни предприятия“ – „Шанс за равностоен качествен живот и усмивки за всички” на клиника ЕО Дент ООД с партньори ДЦДУ „Добро сърце” – Перник, Дневен център, Център за настаняване от семеен тип 1, 2, ДДЛРГ „Радост” – Дрен, 4 Помощно у-ще – интернат, СУПЦ Княз Борис“, Дента техника ЕООД, Bredent Medical. Националните победители ще представят България на общоевропейска церемония в Брюксел на 25 юни 2013 г.

Европейските отличия за корпоративната социална отговорност се организират в 29 страни, с подкрепата на Европейската комисия. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е българският национален партньор на инициативата. Отличията са насочени към компании от частния сектор, които са реализирали социално отговорни проекти в партньорство с организации от нестопанския сектор.

За участие в конкурса кандидатстваха 53 проекта от 13 сектора на икономиката.