Албена АД модернизира управлението на човешкия капитал с HeRMeS V

За ефективно управление на служителите в Албена АД вече се използва пълната функционалност на системата HeRMeS®, която е собствена разработка на ТехноЛогика и покрива целия управленски цикъл, свързан с подбора, оценката и развитието на човешкия капитал. Проектът беше реализиран по оперативна програма „Развитие на конкуретноспособността на българската икономика” 2007-2013 в рамките на 6 месеца.

„Проучването ни, извършено по време на процедурата на избор на изпълнител, показа че софтуерното решение HeRMeS® напълно отговаря на естеството на работата и спецификата на бранша, както и на нашите конкретни нужди.”, коментира Илияна Илиева, ръководител на проекта в Албена АД.

С помощта на HR софтуера се осъществява оптимизация и по-добро планиране на персонала от всички отдели и обекти на туристическата компания: администрация, хотели, ресторанти, плаж и поддръжка, където в летните месеци работят до 3900 човека.

Специално за Албена АД, бе разработена интеграция между HeRMeS®и системата за хотелско настаняване на курортния комплекс, което предоставя възможност да се планират графиците на служителите в хотелите и ресторантите спрямо направените резервации. На базата на отработеното време, въведено в HeRMeS® и данните от хотелския софтуер, мениджърите могат да следят и анализират дали броя персонал е достатъчен или се разминава.

Внедрените във всички обекти Self Service процедури „Графици“ позволяват на управителите изключително точно да поддържат и отчитат движението и разходите за служителите на различните туристически обекти за всеки ден от месеца. Системата следи за спазване на регламентираните от работодателя и нормативната база изисквания за отработено време и почивка.

Освен по-доброто планиране и контрол на броя и вида персонал, с помощта на HeRMeS® в Албена АД се извършва и ежемесечна оценка на представянето на служителите по определени за всяка длъжност компетенции. На базата на тези атестации, преките мениджъри разпределят и допълнителните месечни възнаграждения.

„Направените интеграции със системата за обработка на резервации и счетоводната ни програма, ни даде възможност да имаме  пълен поглед върху всеки един аспект от човешките ресурси.Промяната в софтуерния продукт е шок за служителите и мениджмънта на всяка компания, но професионализма на екипа на ТехноЛогика направи този преход приятен за Албена АД. Те бяха до нас във всеки момент от процеса на внедряване и ни помогнаха да използваме пълноценно богатите възможности на системата HeRMeS®.”споделя Илияна Илиева за работата и ползите от проекта.