Агенцията за социално подпомагане: HeRMeS® надвишава очакванията ни

„Продуктът, който ни предоставихте, напълно отговаря на очакванията, даже ги надвишава. Ползите, които виждаме всекидневно в работата ни, са изключително много и с удоволствие с помощта на вашите консултанти откриваме нови за нас възможности, които улесняват работата ни.“

С тези думи Агенцията за социално подпомагане оцени HeRMeS®  – системата за управление на човешките ресурси на ТехноЛогика, която бе внедрена във всички 176 регионални звена на институцията.

„Благодарности за неуморната работа на екипа ви въпреки голямото предизвикателство, което се оказа нашата голяма структура с толкова много териториални структури“, пишат още от институцията.

Агенцията за социално подпомагане има 4647 служители. Тя е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане – предоставя социални помощи и семейни помощи за деца, закрила на детето и осигуряване на правата на хората с увреждания. Цялата структура днес използва HeRMeS® за администриране на назначенията, отсъствията и заплатите на служителите.

„Нашето мнение е, че вашият екип е изграден от професионалисти, които отлично познават сферата си на дейност и притежават способност да консултират и напътстват клиента при вземане на управленски решения“, споделят от Агенцията за социално подпомагане.

„Агенцията за социално подпомагане е поредната държавна организация, която избра HeRMeS® за управление на човешките си ресурси. Въпреки че България е силно регулирана държава и в областта на трудовото законодателство често се правят промени, HeRMeS® следи и отразява в детайли всички изисквания, свързани с администрирането и изплащането на възнагражденията на служителите“, коментира Петър Коцев, директор „Маркетинг и развитие на продукти и услуги за управление на човешките ресурси“ в ТехноЛогика.

Системата HeRMeS® е внедрена от години в редица структури на изпълнителната власт, в най-големите български банки, във всички телекоми и във водещи компании от търговията и индустрията. Тя се преподава в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Техническия университет, София, в специалностите „Управление на човешките ресурси“.