Заявка за участие в курс

Присъединете се към нашите курсове, като попълните
формата по долу

  • Лични данни

    В заявката за обучение на клиент личните данни се обработват от „ТехноЛогика“ ЕАД, ЕИК 201593301, с търговски адрес: гр. София 1421, ул. „Червена стена” 46, с цел участие в обучение, на основание чл. 6(1)б. от Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни, а именно предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Личните данни се съхраняват за срок от 3 години при провеждане на обучението, а в случай, че не се сключи договор за обучение – за срок от 3 месеца. Тази информация може да бъде обработвана и за по-дълъг срок, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции, към които тя е относима. ТехноЛогика ЕАД предоставя личните данни на партньори (само за курсовете на Oracle University), когато това е необходимо, за участие в обучение и издаване на сертификат за преминат курс.
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.