Петя Димитрова

ръководител на направление „Софтуер и услуги за УЧР“ 

Петя отговаря за направлението, което създава, внедрява и поддържа системите за управление на човешки ресурси HeRMeS и HeRMeS eXpress.Тя организира и управлява дейността на различните екипи, определя приоритетите за развитие на предлаганите продукти и услуги, има ключова роля в привличането на нови клиенти.  

Магистър е по „Стопанско управление“ от Университета за национално и световно стопанство. Преминала e множество обучения и притежава сертификати в областите: управление на човешките ресурси, управление на проекти, взаимоотношения с клиенти и др.  В ТехноЛогика е от 2005 г.