Огнян Траянов

Собственик и изпълнителен директор

Огнян Траянов е собственик и изпълнителен директор на ТехноЛогика. 

Той е автор на идеята и създател на интерактивния център за наука и технологии TechnoMagicLand, който бе отличен от Българския форум на бизнес лидерите в категорията „ Инвеститор в знанието“ и от Българския дарителски форум като „Най-добра дарителска програма“ през 2019 г.

Инициатор е на програмата „Инженерното образование – солидно и работещо“, която подпомогна осъвременяването на обучението по автоматизация на инженерния труд в 10 университета.

По време на двата си мандата като председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, под негово ръководство бе изготвен Националният план по проекта на CSR Europe “Пакт за младежта”. Като председател на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) инициира и получи подкрепа от бранша и Министерството на образованието и науката за създаването на национална програма „ИТ бизнесът преподава“, която прерасна в „Бизнесът преподава“. След два успешни мандата като председател на БАИТ, от 2021 г. е неин зам.-председател.

Завършил е инженерно образование в Техническия университет – София, както и блок B и C – инженер-специалист по приложна математика и информатика. Бил е научен сътрудник в сферата на изкуствения интелект.
Огнян Траянов е лектор на множество събития, посветени на лидерство, иновации, образование и корпоративна социална отговорност.  

Генерален почетен консул е на Република Филипини в България.