Огнян Траянов

Собственик и изпълнителен директор

Огнян Траянов е собственик и изпълнителен директор на ТехноЛогика. 

Той е автор на идеята и създател на интерактивния център за наука и технологии TechnoMagicLand, който бе отличен от Българския форум на бизнес лидерите в категорията „ Инвеститор в знанието“ и от Българския дарителски форум като „Най-добра дарителска програма“ през 2019 г.

Инициатор е на програмата „Инженерното образование – солидно и работещо“, която подпомогна осъвременяването на обучението по автоматизация на инженерния труд в 10 университета.

Огнян Траянов е председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, чийто основен приоритет е образованието. Под негово ръководство бе изготвен Националният план по проекта на CSR Europe “Пакт за младежта”. Като председател на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) инициира и получи подкрепа от бранша и Министерството на образованието и науката за създаването на национална програма „ИТ бизнесът преподава“, която прерасна в „Бизнесът преподава“. След два успешни мандата като председател на БАИТ, от 2021 г. е неин зам.-председател.

Завършил е инженерно образование в Техническия университет – София, както и блок B и C – инженер-специалист по приложна математика и информатика. Бил е научен сътрудник в сферата на изкуствения интелект.
Огнян Траянов е лектор на множество събития, посветени на лидерство, иновации, образование и корпоративна социална отговорност.  

Генерален почетен консул е на Република Филипини в България.