Йонко Терзиев

Член на борда на директорите
Директор „Разработка на софтуер“

От 2001г. ръководи екипа, който изгражда информационни системи по поръчка на корпоративни клиенти и разработва собствени продукти. Той е магистър „Математическо осигуряване“ от Софийския университет. Бил е научен сътрудник в Националния институт по хидрология и метеорология, асистент във Факултета по математика и информатика на СУ и ИТ специалист в БНБ. Има дълъг опит като аналитик, проектант и разработчик на информационни системи с Oracle продукти.