Димитър Радев 

ръководител на отдел „Информационна сигурност и инфраструктура“

Има повече от 16 години опит в администрацията на Microsoft базирани системи, администрация на Cisco базирани мрежови инфраструктури, устройства и услуги за информационна сигурност, архитектура и одит на информационни инфраструктури и системи и др. 

Завършил е „Компютърни системи и технологии“ в ТУ-София, след което има магистърска степен по киберсигурност от НБУ. Участник в ученията NATO Locked Shields (Green team, Blue team) и NATO Cyber Coalition. Сертификати – MCSE, CEH, ITIL, CCNA, MCITP. В ТехноЛогика е от 2005 г.