д-р Цветан Стоянов

ръководител на  ДиТра – центъра за 3D решения на ТехноЛогика

В ТехноЛогика е от създаването на компанията. Отговаря за разпространението и реализацията на  съвременни 3D решения в индустриалните предприятия: средства за инженерно проектиране и управление, програмиране на NC машини и роботи, 3D принтери и 3D скенери. Има съществена роля за изграждането на екипа на ДиТра. 

Цветан Стоянов има магистърска степен по математика от СУ “Св. Климент Охридски” и е доктор по математика от Българската академия на науките. Преминал е курсове за продажби, мениджмънт, техническа поддръжка и обучение  в IBM и Dassault Systems.