Борис Борчев

ръководител на направление „Бизнес софтуер и услуги“


Отговаря за екипа, който предоставя услуги за моделиране и анализ на бизнес процеси, както и тяхната автоматизация чрез софтуерни роботи и внедряване на софтуерни системи за управление на бизнеса.  Притежава дългогодишен опит в моделирането и анализа на бизнес процеси за български и чуждестранни клиенти,  консултант е в проекти за изграждане на електронното управление оперативна съвместимост, има опит във внедряване на изискванията за защита на личните данни (GDPR). 

Борис е доктор по администрация и управление в Софийския университет и хоноруван преподавател в Стопански факултет. Има сертификати в областта на бизнес анализа и управление на архитектури. В ТехноЛогика е от 2006 година.