Airbus е пионер в глобален мащаб в сферата на аерокосмическата индустрия. Компанията предоставя информация от сателитни системи с висока честота на заснемане за всяка територия на земната повърхност за всеки конкретен потребите. Техните иновативни решения и техните високо продуктивни обработки на сателитните изображения позволява да достигнат своите клиенти за рекордно бързо време. Партньорството на ТехноЛогика дава възможност на нашите клиенти да се възползват от прецизните сателитни изображения и на тяхна бази предоставяме аналитични справки и анализи, според конкретните нужди.

Ниво Silver reseller