Експерт „3D сканиране и качествен контрол“

ДиТра ООД е центърът за 3D решения на ТехноЛогика. В своята 30-годишна история той неспирно
подпомага българската индустрия да бъде конкурентноспособна чрез използване на съвременни
технологии за инженерно проектиране, производство и управление. Над 600 производствени фирми
създават иновации със софтуер, внедрен и поддържан от екипа на ДиТра, който е с изключително ниво на
професионална квалификация.

ДиТра е официален представител за България на DS SOLIDWORKS Corp., CAMWorks, Stratasys и Creaform.

Търсим своя нов Експерт „3D сканиране и качествен контрол“

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Поддържа високо професионално ниво на знания и умения за работа с продуктите за 3D сканиране и метрологичен контрол на Creaform
 • Подготвя и осъществява презентации и демонстрации на 3D скенери и цялостни инженерни решения
 • Внедрява решения за инспекция и обратен инженеринг в индустрията
 • Осъществява поддръжка на инженерни работни места, използващи продукти на Creaform
 • Активно комуникира с техническите специалисти и мениджъри на Creaform

КАКВО ОЧАКВАМЕ:

 • Знания и опит в използване на метрологично оборудване и средства за инспекция
 • Основни познания и умения за 3D моделиране и обратен инженеринг
 • Презентационни и комуникационни умения
 • Добър писмен и говорим английски
 • Умения за работа в екип
 • Възможност за пътувания в страната и в чужбина

ПРЕДИМСТВA:

 • Познаване и опит в използване на продуктите на Creaform и SolidWorks

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Динамична работа в постоянно развиваща се и стабилна компания с ясно изразени и устойчиви фирмена култура и ценности
 • Развитие в екип от професионалисти с богата експертиза в различни области
 • Работа в приятелска атмосфера и екип, в който всеки човек е важен
 • Адекватно възнаграждение и социални придобивки
 • Стимули при постигнати измерими цели

Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие,
моля изпратете своето CV на jobs@technologica.com

Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички предоставени от кандидатите данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД
и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Кандидатствай за позиция

 • Drop files here or
  Max. file size: 2 MB.