www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Защо аутсорсинг

Аутсорсингът представлява делегиране на външна организация извършването и управлението на операции или цели процеси, които не са базови за клиента и не участват пряко в основната му дейност на пазара. Доставчикът на тази услуга същевременно подпомага развитието и усъвършенстването на дадената бизнес функция. Пример за често използвани аутсорсинг услуги са: изчисляване на работни заплати, счетоводство, поддръжка на информационни системи, професионално обучение, поддръжка на автопарк, сгради и др.

Аутсорсингът става все по-популярна форма на работа в цял свят, като много държавни институции и компании в различни браншове използват услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. Това осигурява редица съществени предимства:
 • позволява на организацията да се фокусира върху същинските си бизнес процеси и цели, като повери периферните дейности на външни изпълнители;
 • външните доставчици на услугата са специализирани в извършването й, т.е. имат значителен опит и експертиза в тази област и са в състояние да предоставят високо качество на изпълнение;
 • освобождава организацията от необходимостта да създава и поддържа инфраструктура и специалисти, с които да осигурява даден спомагателен процес. За това се грижи външен изпълнител, който предоставя услуги според текущите нужди на клиента и носи рисковете за некачественото им извършване.
В сферата на аутсорсинга ТехноЛогика предлага:
 • изчисляване на възнаграждения, което може да се комбинира с използване на функционалност от системата за управление на човешки ресурси HeRMeS®;
 • мониторинг и поддръжка на бази данни;
 • поддръжка на цялостна ИТ инфраструктура.


Полезна информация


Контакти:

Екатерина Кръстева
Ръководител отдел
"Аутсорсинг изчисляване на възнаграждения"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.330
е-mail: outsourcing@hermes.bg

1421 София
ул."Червена стена" 46