www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

BI и DW проекти на ТехноЛогика

Разработени от ТехноЛогика системи обслужват дейността на корпоративни клиенти от различни сектори на икономиката:
 • Алианц България Холдинг - Клиентска информационна система
 • УниКредит Булбанк – Мениджърска информационна система - регулативна и оперативна отчетност
 • УниКредит Булбанк - Система за банков контрол и отчетност
 • Банка ДСК - Хранилище за данни
 • Банка ДСК - Мениджърска информационна система
 • Българска народна банка - Интегрирана статистическа информационна система 
 • Българска народна банка - Data Mart за парична статистика
 • БТК - Управленска информационна система за персонала
 • Национална здравноосигурителна каса - Мениджърска информационна система
 • Национална здравноосигурителна каса - Персонализирана информационна система 
 • Национален център по здравна информация – Единно хранилище за данни 
 • Разплащателна агенция, Държавен фонд „Земеделие“ - Хранилище за данни към ИСАК (Интегрирана система за анализ и контрол)

Полезна информация


Контакти:

Таня Стоянова
Ръководител екип
"Софтуерни разработки"

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 445 
е-mail: tstoyanova@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3