www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Услуги от ТехноЛогика

ТехноЛогика разполага с екип, който има дългогодишен опит в изграждането на хранилища за данни (Data Warehouse) и системи за бизнес анализи (BI). Услугите, които предоставяме, включват:
 • проектиране, разработка и внедряване на системи за отчетност и бизнес анализи със средствата на Oracle;
 • формиране на съвместни екипи със специалисти на клиента за работа по конкретни проекти. Целта на тази форма на съвместна работа е предаване на знания и възможност за бъдещо развитие на системата без обвързване с разработчика;
 • реализиране на пилотни проекти, които демонстрират конкретен резултат, с цел доказване на необходимостта и предимствата от изграждане на BI решение в компанията;
 • консултантска помощ при анализа и дефинирането на архитектурата на BI решенията в организацията;
 • реинженеринг на съществуващи BI и Data Warehouse решения;
 • провеждане на специализирано обучение по BI продуктите на Oracle и Oracle Data Warehouse в сертифицирания от Oracle Учебен център на ТехноЛогика.

Полезна информация


Контакти:

Таня Стоянова
Ръководител екип
"Софтуерни разработки"

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 445 
е-mail: tstoyanova@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3