www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Отчети и анализи

Всички съвременни бизнес дейности генерират огромно количество сурови оперативни данни, които имат нужда от специална обработка, за да се превърнат в полезна информация - справки и отчети - за целите на анализа и управлението. 

Софтуерните решения Business Intelligence (BI) осигуряват съвкупност от програмни средства и технологии за събиране, съхраняване, анализиране и достъп до данните на цялата организация, с цел подпомагане вземането на информирани решения.

Целта на BI решенията е чрез аналитични методи масивите от данни да се превърнат в значеща бизнес информация, която да послужи за по-добро управление.

BI технологиите се признават като едни от най-важните решения, допринасящи за конкурентоспособността на организацията. От метод за генериране на справки в близкото минало, днес те се превръщат в средство за оптимизация на бизнес процесите и дейността като цяло.


Полезна информация


Контакти:

Таня Стоянова
Ръководител екип
"Софтуерни разработки"

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 445 
е-mail: tstoyanova@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3