www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Primavera P6

ТехноЛогика е официален представител на Oracle Primavera GBU и предлага софтуерните решения за управление на проекти Primavera, които са разработени в съответствие с принципите на методологията на Project Management Institute (PMI)®.

Primavera предоставя възможности за цялостно планиране, контрол и отчитане на проекти и портфейли от проекти и може да се използва във всяка област на живота, в която се извършва проектно-ориентирана дейност. 

Някои от обичайните сфери, в които Primavera се използва активно, са: строителство, индустриално производство, енергетика, минна индустрия, публичен сектор, информационни технологии, финанси и др.

Фамилията продукти Primavera P6 включва приложенията:


Primavera Enterprise Project Portfolio Management (EPPM)

Специализирано средство за управление на проекти и портфолио от проекти. Предоставя широки възможности за планиране и следене изпълнението на работата по проектите и цялостното проектно портфолио на компанията в реално време. Включва P6 Professional,  P6 Web, Progress Reporter, Team Member (за достъп през уеб браузър и iPhone) и др.


Primavera Professional Project Management (PPM)

Специализирано средство за цялостно планиране, управление и контрол на проекти. Позволява централизирано и прозрачно управление на проектите в организацията, ефективно разпределение на ресурсите по проекти и управление на разходите. Включва P6 Professional.


Primavera Risk Analysis

Аналитично решение за цялостно управление на риска по време на жизнения цикъл на проектите.

Primavera Earned Value Management

Аналитичен инструмент за планиране, отчитане и контрол на разходите по проектите.

Primavera Contract Management

Интегрирано решение за управление на договори с подизпълнители и контрол на документите.

Primavera Reporting Database

База данни, предназначена за анализ на проектната информация, следене на метрики, тенденции и извличане на разнообразни отчети. Продуктът е съвместим с разпространени Business Intelligence решения.

За подробна информация относно Primavera посетете специализирания микросайт на български език www.primavera.bg или се свържете с нашите експерти.


PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.

Полезна информация


Контакти:

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер и услуги"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: primavera@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3


Полезни връзки

Сайт за управление на проекти

Сайт на Project Management Institute, USA