www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Услуги от ТехноЛогика

В областта моделиране, анализ и оптимизиране на бизнес процеси ТехноЛогика предлага пълен набор от услуги, които съчетават методология, знания, добри практики и използване на софтуерната платформа ARIS:

Изграждане на система от ключови показатели за ефективност:
 • изграждане на дърво на целите на организацията;
 • изграждане на стратегическа карта;
 • дефиниране на ключови показатели за измерване изпълнението на стратегическите цели на организацията;
 • дефиниране на ключови показатели за измерване изпълнението на процесите.
Описание и усъвършенстване на бизнес процеси:
 • идентифициране на ключовите процеси в организацията;
 • моделиране на бизнес процесите в текущо състояние (as-is);
 • извършване на анализ и усъвършенстване, разработване на предложения за оптимизация и създаване на процеси в желано състояние (to-be);
 • разработване на регламенти за работа;
 • споделяне на знанието за бизнес процесите в компанията, чрез създаване на процесен уеб портал.
Създаване на среда за моделиране:
 • доставка на лицензи за ARIS;
 • обучение на потребителите;
 • осигуряване на единна среда за моделиране на дейността;
 • дефиниране на стандарти и правила за моделиране;
 • създаване на настройки и шаблони за моделиране;
 • методически указания и предлагане на добри практики.
Специализирано обучение по методология за моделиране и анализ на бизнес процеси.

Обучение за работа с ARIS Business Architect.

Полезна информация


Контакти:

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер и услуги"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: bpm@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3