www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогикаАдаптирайте вашите бизнес процеси към новите реалностиБизнесът е изправен пред необходимостта да се адаптира бързо в извънредната ситуация. TeхноЛогика има над 15 години професионален опит в ефективното управление на бизнес процеси и може да помогне в търсенето на скритите резерви и оптимизирането на дейността на компаниите.


Как ще развиете своя бизнес в новите пазарни условия с помощта на ARIS Cloud и ТехноЛогика?


Стъпка 1: Анализ

 • Анализирайте кои ресурси, процеси, услуги и т.н са от решаващо значение за вашия бизнес
 • Идентифицирайте рисковете и ги приоритизирайте в зависимост от бизнес влиянието им 
 • Автоматично създайте план за действие

Стъпка 2: Действие
 • Идентифицирайте конкретни мерки за действие (свързани с процесите и други)
 • Проектирайте нови процеси или начини на работа
 • Комуникирайте със заинтересованите страни в рамките на организацията
 • Обобщете обратната връзка

Стъпка 3: Адаптиране
 • Определете вашата стратегия за възстановяване
 • Актуализирайте стандартни процеси
 • Направете оценка на риска повторно
 • Комуникирайте в организацията

Стъпка 4: Управлявайте непрекъсваемостта на бизнеса си
 • Анализирайте научените уроци и ги приложете във вашите работни процедури
 • Създайте система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса
 • Подобрете процесите, за да оптимизирате разходите
 • Бъдете готови да дигитализирате и автоматизирате част от работните процеси

Заявете безплатна професионална консултация до 31 май като попълните формата:


.
.
.


.