www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Моделиране и анализ на бизнес процеси с ARIS

ТехноЛогика, като партньор на Software AG, предлага ARIS Business Process Analysis Platform (BPA). Това е платформа от интегрирани софтуерни продукти, които подпомагат организациите постоянно да подобряват своите бизнес процеси посредством моделирането им и пресъздаване на връзките между тях.

ARIS Business Process Analysis Platform включва следните продукти:

за моделиране, анализ и управление
на архитектура на организацията
ARIS Architect/ ARIS Designer
за колаборативно моделиране ARIS Connect
за публикуване на информация ARIS Publisher
за дефиниране на стратегии за управление ARIS Business Strategy
за симулация и анализ на бизнес процеси ARIS Simulation
за моделиране и анализ на ИТ архитектури ARIS Enterprise Architecture


ARIS Architect/ ARIS Designer e сред водещите продукти, използвани за моделиране, анализ и управление на цялостната архитектура на организацията. ARIS Architect/ ARIS Designer има единна база данни, която позволява използването на едни и същи обекти в различни модели и осигурява необходимата взаимосвързаност на моделите. Наличието на единна база данни дава възможност множество потребители да работят едновременно.

Като средство за моделиране ARIS Architect/ ARIS Designer:
 • разполага с удобен и модерен потребителски интерфейс;
 • поддържа множество нотации за моделиране на бизнес процеси, организационни структури, документи и данни, приложни системи и др. Поддържа известни стандарти като BPMN 2.0, UML, EPC;
 • няма ограничение в нивото на детайлизация на процесите.

ARIS Architect/ ARIS Designer предлага и различни възможности за извличане на отчети и анализи:

 • разполага с много предефинирани отчети;
 • има възможност за генериране на собствени отчети и официални документи (наръчници за работа на служителите, работни процедури, правилници, длъжностни характеристики);
 • разполага с функционалност за бързи аналитични справки в графичен/ табличен вид в самия софтуер, които могат да бъдат експортирани и съхранени в .xls формат;
 • има възможност за извършване на изчисления в самия софтуер, по отношение на времена и разходи за изпълнение на процес или стъпки от процес;
 • има функционалност за управление на версиите на моделите. Софтуерът предоставя възможност за версиониране на моделите, съхранение на множество версии и автоматизирано съпоставяне на версиите в графичен и табличен вид.
Голяма част от функционалността на ARIS Architect/ ARIS Designer се предлага като облачна услуга под наименованието ARIS Connect.

В зависимост от нуждите на потребителя, функционалността на ARIS Architect/ ARIS Designer може да бъде разширена с допълнителни пакети като: ARIS Publisher, ARIS Business Strategy, ARIS Simulation, ARIS Enterprise Architecture.

Полезна информация


Контакти:

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер и услуги"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: bpm@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3