www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ГИС от Intergraph

ТехноЛогика е официален представител на Intergraph – световен лидер в разработването на инженерен и геопространствен софтуер за визуализиране на комплексни данни. 

Решенията на Intergraph са разделени да две големи групи:
 • Управление на производствени предприятия и корабоплаване (Process, Power & Marine)

Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) разработва софтуерни решения за проектиране, изграждане и безопасна експлоатация и поддръжка на производствени предприятия, енергийни съоръжения, кораби и морски съоръжения.


 • Сигурност, обществено управление и инфраструктура (Security,Government & Infrastructure)

Intergraph Security, Government & Infrastructure (SG&I) осигурява геопространствени решения в сферата на опазване на обществения ред и сигурност, отбрана и разузнаване, обществено управление, транспорт, фотограметрия, ютилити и телекомуникации.