www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Oracle Identity Management

ТехноЛогика предлага решенията на Oracle за управление на дигиталната идентичност.
Пакетът Oracle Identity Management позволява на клиентите ефективно да постигнат съответствие със законови или фирмени регулации, да защитят важни софтуерни приложения и данни, както и да намалят оперативните си разходи за управление на достъпа и защита. Използването му позволява надеждно управление на целия жизнен цикъл на един потребител – от назначаването в организацията и присвояването на съответните права за достъп, до неговото освобождаване и отнемане на правата.

Пакетът Oracle Identity Management служи за управление на няколко групи дейности, като за всяка от тях са предвидени няколко приложения.

Управление на достъпа (Access Management)

Без значение дали клиентската инфраструктура е локална, в „облак” (cloud computing) или смесена среда, Oracle осигурява цялостен портфейл от надеждни инструменти за еднократно регистриране в системата (single sign-on), базирана на риска автентификация, проактивно предпазване от измами, управление на права на достъп и др.

Портфейлът от решения за управление на достъпа включва продуктите:
 • Oracle Access Manager
 • Oracle Entitlements Server
 • Oracle Adaptive Access Manager
 • Oracle Identity Federation

Администриране на дигитална идентичност (Identity Administration)

За администриране на дигитална идентичност Oracle предлага приложението Oracle Identity Manager - изключително мощно средство за автоматизиране на процесите за добавяне, промяна и премахване на потребителски акаунти в цялата налична ИТ инфраструктура на клиента.

Директорийни услуги (Directory Services)

Посредством приложението Oracle Directory Services Plus администраторите разполагат с богати възможности за управление и синхронизиране на директорийни услуги в корпоративна среда в т.ч. управление на виртуални директории.

Управление и наблюдение (Governance)

Oracle предлага мощни аналитични средства за изследване в дълбочина на процесите по управление на цифровата идентичност и достъпа до фирмени ресурси. Продуктите, които предоставят тази функционалност са:
 • Oracle Identity Analytics
 • Oracle Security Governor for Healthcar

Полезна информация


Контакти:

Йонко Терзиев
Ръководител направление
"Разработка на софтуер"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.420 
е-mail: dim@technologica.com

1756, София
ул."Софийско поле" 3


Връзки:

Решенията на Oracle за управление на цифровата идентичност