www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ТехноЛогика има близо 20 годишен опит в проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на разнообразни информационни системи – от сложни приложения, които обслужват критични международни проекти, до локални корпоративни решения.

ТехноЛогика предлага цялостен пакет от услуги, свързани с разработване на ИТ системи по поръчка на клиент:

 • моделиране и анализ на бизнес процесите, които ще обхваща бъдещото решениe, с цел тяхното оптимизиране и изготвяне на адекватно задание;
 • консултации за избор на софтуер и хардуер, така че да бъде постигнато оптимално съотношение между инвестиции и производителност на системата и да бъдат удовлетворени изискванията на клиента;
 • доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и настройка на избраните хардуерни и софтуерни продукти под ръководството на компетентни ръководители на проекти, които следват утвърдената методология на Project Management Institute (PMI)®, USA;
 • интеграция на новите софтуерни решения с вече работещи при клиента системи;
 • проектиране и разработване на нови функции в софтуерните приложения или създаване на изцяло нови информационни системи, които точно отговарят на нуждите на клиентите;
 • осигуряване на гаранционна (за собствените софтуерни разработки) и следгаранционна поддръжка на системата;
 • консултантски услуги за оптимизиране и развитие на съществуващи приложения;
 • обучение на ИТ специалисти и ръководители на проекти.

За подробна информация относно разработването на информационни системи по поръчка можете да се свържете с нашите експерти на телефон (02) 91912 вътр. 420  и на e-mail: info@technologica.com


Полезна информация


Контакти:

Йонко Терзиев
Ръководител направление
"Разработка на софтуер"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.420 
е-mail: jterziev@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3