www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Оптимизиране работата на бази данни Oracle

Експертите на ТехноЛогика имат дългогодишен практически опит и задълбочени познания за проектиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на Oracle бази данни. В тази област ние предлагаме богат комплекс от услуги както за нови инсталации, така и за работещи системи.

Администриране: ежедневно проследяване работата на базата и проактивни действия за осигуряване на необходимата работоспособност на критични за бизнеса приложения. Откриването и отстраняването на "тесни места" (англ. bottlenecks) в работата на базите данни повишават значително бързодействието и производителността на системите, които те обслужват.

Мониторинг: непрекъснато наблюдение на работата на базата, обработка на известия за проблеми и разпределение на информацията до всички, които отговарят за поддръжката на обслужваните ИТ системи.

Фина настройка на бази данни и приложения: анализ на производителността на действащи системи и реализация на комплекс от допълнителни действия за нейното повишаване до максимума на наличните възможности. 

Архивиране и възстановяване на работата след сривове: проектиране и реализиране на процедури за архивиране на критични данни, за да бъдат предпазени от загуба в следствие на софтуерни или хардуерни проблеми. Наред с традиционните методи за архивиране, ТехноЛогика използва и RMAN - най-ефективната технология за защита на данни.

Решаване на различни проблеми, свързани с бази данни: изследване на извънредни проблеми от всякакво естество и намиране на решение за възстановяване на работоспособността на системите.

Инсталация и настройка на бази данни:
•  ъпгрейд на съществуващи Oracle решения;
•  миграция от една софтуерна платформа, върху която работи базата, на друга;
•  инсталация и първоначална настройка;
•  инсталация и настройка на Oracle RAC (Real Application Cluster);
•  конфигуриране на всички режими на работа - от Maximum Availability до Maximum Protection;
•  внедряване на Materialized View data replication.

Полезна информация


Контакти:

Йонко Терзиев
Ръководител направление
"Разработка на софтуер"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.420 
е-mail: dim@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3


Връзки:

Решенията на Oracle за бази данни