www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ТехноЛогика участва на конференцията „Интелигентна трансформация на общините“

10 окт 2016
На 6 октомври в к.к. Албена се проведе второто издание на конференцията „Интелигентна трансформация на общините“. В нея бяха представени проекти, реализирани през последните години, които спомагат за интелигентното развитие на градската среда и предпазването от всевъзможните рискове, които я застрашават.

В рамките на събитието ТехноЛогика представи своята „Информационна система за управление на риска от наводнения на територията на община Бургас“. Светлозар Захариев, Мениджър „ГИС решения“ в ТехноЛогика, разясни на гостите различните функционалности на системата, чието предназначение е да събира, обработва и предоставя информация в реално време при кризисни ситуации. Чрез създаване и анализ на прогнозни модели на наводнения, софтуерният продукт подпомага отговорните институции на територията на Община Бургас в процеса на вземане на решения. С негова помощ, в случай на бедствие, институциите и населението ще бъдат своевременно информирани.

Интелигентната градска среда е мястото, където с помощта на дигитализацията, традиционните мрежи и услуги са по-ефективни и от полза за гражданите и бизнеса. Освен, че разясни какви резултати са постигнати за създаването на такава среда, конференцията разкри какви са възможностите за финансиране на проекти в това направление. Събитието бе в рамките на „Годишната среща на местните власти“, организирана от НСОРБ.
Категории:
 • Събития
 • Продукти и услуги
 • Проекти
 • За нас
 • Новини

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46