www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП"

27 апр 2016
Проект BG16RFOP002-2.001-1289 има за цел да подобри производствения капацитет и експортния потенциал на "ТехноЛогика" ЕАД чрез инвестиция във високотехнологично ИТ оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския и международния пазар.

В резултат от успешното изпълнение на проекта, "ТехноЛогика" ЕАД очаква да постигне следните резултати:

• Постигане на по-висока производителност в следствие на внедрени нови технологии и оптимизирани производствени процеси;

• Намаляване на производствените разходи и повишаване на добавената стойност в крайния продукт;

• Оптимизиране на времето за усъвършенстване на процедурите за обновяване и развитие на системата за управление на човешките ресурси HeRMeS, като основна бизнес линия на "ТехноЛогика" ЕАД;

• Постигане на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене;

• Създаване на технологична възможност за предлагане само на отделни процеси и процедури на системата за УЧР HeRMeS от даден клиент - навлизане в нова пазарна ниша на МСП в България и чужбина.

• Създаване на технологична възможност за предлагане на системата за УЧР HeRMeS като облачна услуга.

Проект "ТехноЛогика" ЕАД - технологичен лидер в предлагането на облачни услуги за управление на човешките ресурси“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 703 050,00 лв., от които 358 555,50 лв. европейско и 63 274,50 лв. национално съфинансиране.
Категории:
 • Новини
 • Проекти

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46