www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Проект "Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски"

11 февр 2014

На 5-ти февруари се проведе първият тематичен семинар по проект „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

В него  участваха на експерти от организациите партньори и преподаватели от факултета. Основният фокус на семинара бяха данните от изследването на потребности от компетенции, въз основа на проучване мнението на работодатели, възпитаници и студенти на Стопанския факултет.

Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“  - схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 3.1.07 Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Партньори са: СУ „СВ. Климент Охридски“; БСК; УниКредит Булбанк АД; ТСС ООД; ТехноЛогика ЕАД; Карго-Партнер ЕООД; Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ.

Снимки от събитието

Категории:
 • Новини
 • Социална отговорност
 • За нас
 • Събития

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Директор Комуникации

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46