www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ТехноЛогика отваря нов офис

28 ноември 2013

Част от екипа на българската софтуерна компания ТехноЛогика ще посрещне 2014 г. в нов офис – този път в Бургас. Специално сформираният още през лятото екип, премина през обучителния и интеграционен етап в София и вече започва дейността си на място. Той се състои от 8 души и ще работи по проекти за разработка на софтуер в България и региона.

Бургас спечели първото място в проучването на Дарик радио и в. 24 часа „Най-добрият град за живеене в България" два пъти - през 2010 г. и 2012 г., което е и една от причините за избора на компанията. С това решение ТехноЛогика дава възможност на опитните и талантливи ИТ специалисти в града да получат професионална реализация в родното си място, като работят по мащабни информационни системи от национално и международно значение. В Бургас компанията ще продължи традициите си в тясното сътрудничество с университетите и ще участва активно в подготовката на млади програмисти.

ТехноЛогика е една от най-големите български софтуерни фирми. Компанията има офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Сараево (Босна и Херцеговина), Скопие (Македония). Екипът й за разработка на софтуер имат богат в изграждането на цялостни информационни системи: електронни регистри, оперативни транзакционни системи, е-услуги, хранилища за данни и бизнес анализи, ГИС и др. ТехноЛогика е изградила имидж на качествена и надеждна фирма, справяща се с важни проекти в България и чужбина. Някои от последните разработки на компанията са: компютърен модел на сърдечно съдовата система - ARTreat, речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС, АИСКАО (система за комплексни е-услуги за гражданите и бизнеса), хранилища за данни на УниКредит Булбанк, СИБАНК, Банка ДСК, Пациентска информационна система на НЗОК и др.

Категории:
 • Събития
 • За нас
 • Новини

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46