www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ТехноЛогика защити успешно работата си в международен проект за медицински софтуер в полза на кардиолозите

7 юни 2012
В края на април 2012 г. представители на международния консорциум, който включва водещи европейски университети, медицински заведения и ИТ фирми, успешно защитиха постигнатия напредък в проекта ARTreat (www.artreat.org) за създаване на информационна система в помощ на кардиолозите.

ARTreat  включва няколко основни компонента:
• медицинска база данни, в която има записани множество показатели за идентифициране на различни болестни състояния и развитието на атеросклерозата;
• интерфейс за обмен на данни с болнична информационна система за достъп до пациентското досие и резултатите от специализирани изследвания – снимки с рентген, ядрено-магнитен резонанс или компютърен томограф, кръвни изследвания и др.
• централен модул, в който са заложени алгоритмите за 3D моделиране и симулации;
• подсистема за анализ и препоръчване на медикаментозно лечение;
• подсистема за анализ и препоръчване на хирургическо лечение;
• графичен интерфейс в помощ на кардиолозите, който визуализира текущото състояние на база направените снимки и резултатите от симулациите;
•работен интерфейс за създаване и редактиране на индивидуални пациентски записи.
•подсистема за обучение на младите кардиолози, предоставяйки им симулативен 3D модел на артериите на реални пациенти и виртуално оперативно поставяне на стент.

В работата по проекта ТехноЛогика има отговорната задача да обедини посредством общ графичен интерфейс всички модули на системата и да осигури на кардиолози и учени удобен инструмент за работа.

Проектът ARTreat навлезе в своята финалната фаза, като плановете са цялата разработка да приключи в началото на 2013 г.
Категории:
 • Проекти
 • Новини

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46