www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Огнян Траянов инициира създаване на политехнически музей TechnoMagicLand

21 май 2012
По инициатива на г-н Траянов на 15-ти май в офиса на ТехноЛогика се проведе първата среща на съмишлениците на идеята за TechnoMagicLand . На нея присъстваха представители на неправителствени организации, научни и образователни институции, бизнеса и медии. Всички те споделиха и обсъдиха своите идеи и виждания за мисията и визията на средището за любопитковци – ТехноМеджикЛенд.

Бяха очертани и основните стъпки за създаването на музея – местоположение, финансиране, набиране на експонати и установки, план и подход за реализация, необходими предпоставки за устойчиво развитие. 

Идеята за създаването на TechnoMagicLand е пряко свързана с необходимостта да се засили интереса на децата към STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), както и да се повиши качеството на образованието с използването на нагледни материали, установки и работилници.

Това може да стане с помощта на жив музeй, който не се изчерпва със застинали паметници на науката и техниката, а който разполага с модели и установки за експерименти и обучен персонал с разработени пособия и методики за използването им в ефективен учебен процес. 

Плановете са TechnoMagicLand да бъде средище, което ще се посещава организирано от учители и ученици, родители и деца, за да се допълва образованието с различен и ефективен метод. И всичко това няма да бъде затворено само в една сграда (както музейните експонати, така и работилниците), а ще има асоциирани елементи на мрежата TechnoMagicLand. Те ще представляват адаптирани установки на технологичен процес (стъкларство, керамика, машиностроене) с подходящо подбрани, излезли от реална употреба, машини, които децата ще могат най-малкото да наблюдават как функционират, а и дори да експериментират.

Категории:
 • Събития
 • Социална отговорност

Полезна информация


Контакти:

Меглена Генева
Ръководител отдел
"Връзки с обществеността"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.130 
е-mail: mgeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46