www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Световен ГИС ден

На 19-ти ноември водещите български ГИС фирми, Мапекс, ТехноЛогика, Датекс, ГАП консулт, Дейтамап и Битмап, отбелязаха заедно Световния ден на ГИС в България.

Конференцията по случай Световния ден на ГИС в България събра над 100 представители на ГИС обществото. Програмата включваше както презентации на организации, реализирали ГИС проекти, така и на фирми, предлагащи решения в тази област. Представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ГИС-София и Военно-географската служба на Министерство на отбраната споделиха за ползите и възможностите, които им предоставят внедрените при тях ГИС решения.

ГИС Алианс България показа на участниците в събитието, че ГИС технологията не е само за затворен кръг потребители, а един от начините да се предостави информация за един обект, който допълва информационните системи в много области: централно и регионално административно управление, гарантиране на сигурността на гражданите, охраната на обществения ред и управление на извънредни ситуации, управление на инженерна и транспортна инфраструктура и активи.