www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Защо работа в ТехноЛогика?

ТехноЛогика е стабилна компания. Ние сме единствената софтуерна фирма в България, която от 1995 г. неизменно е сред 100-те най-добри технологични фирми в страната (по данни от „Топ 100 Технологични компании в България“ на CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.). Едновременно с това фирмата е динамична, ориентирана към иновациите и новите технологии и тяхното използване в разработването и поддържането на съвременни информационни системи.

Новаторският дух е едно от важните предимства при подбора на персонал в ТехноЛогика. Фирмата създава среда за творчество и е прието, че всеки има желание за изява като професионалист и новатор и това трябва да се стимулира. Важна характеристика е свободната комуникация. Ръководството не само е открито за новаторски идеи и хрумвания от всеки и за всичко, но е и проактивно в реализирането на политиката на „Отворените врати“ и зараждане и формулиране на идеи от служителите, според които служителите на компанията са стимулирани да инициират срещи с висшия мениджмънт, на които могат свободно да изложат своите идеи, предложения за развитие и мнения.

В ТехноЛогика ние сме екип, който уважава и споделя общи фирмени ценности:
 • поставяне и спазване на високи професионални стандарти;
 • етика и коректни отношения в бизнеса;
 • уважение към клиента и стремеж да се надхвърлят неговите очаквания;
 • непрекъснато обучение и професионално развитие.

Нашите най-добри специалисти са известни и високоуважавани в професионалните среди и много хора кандидатстват при нас, за да станат част от нашите екипи и да работят заедно с тези признати експерти. Ние насърчаваме и подкрепяме финансово нашите служители в стремежа им към по-високи професионални стандарти и в търсенето на възможности натрупаният опит да се превърне в работещи софтуерни продукти.

Да си креативен е част от това да бъдеш служител на ТехноЛогика. Ние провокираме въображението си, мислим и действаме по нестандартен начин!

Всеки от нас получава признание за професионализма и постиженията си и е възнаграден за тях. Едновременно с това ни сплотява и силното чувство за „Ние” и усещането за отбор.


Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15


Материали за изтегляне