www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Огнян Траянов
Изпълнителен директор

Основател и собственик на ТехноЛогика.
Роден е през 1958 г. в град София. 
Завършил инженерно образование със степен "Магистър", блок B и блок C - инженер специалист по приложна математика и информатика във ВМЕИ (днес Технически университет – София). Натрупал опит като научен сътрудник в институт „Интерпрограма” в сферата на изкуствения интелект. Посещавал е множество технически и управленски обучения към IBM и Oracle Corporation.
Председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.
Зам.-председател на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Огнян Траянов е първият носител на наградата „За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии“ в конкурса „Мистър Икономика 2012“ и е финалист в конкурса „Мениджър на годината 2014”.

Почетен консул на Република Филипини в България. 
Марио Манджуков
Директор
"Бизнес развитие"


Роден е през 1965 г. в град Троян.
Завършил е Технически университет – София. Има множество специализации в областта на информационните технологии и корпоративните продажби.
Работил е в „Информационно обслужване” АД и Oracle България. 

Петър Коцев
Директор
"Mаркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР"


Роден е през 1958 г. в град София.
Дипломиран от Технически университет – София.
Придобил опит в сферата на автоматизацията на монтажа на печатни платки в Института по радиоелектроника и технологии.
 В ТехноЛогика е от 1992 г. като член на маркетинг екипа и като директор "Маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР".Йордан Драганчев

Търговски директор

Роден е през 1976 г. в гр. Свищов.

Дипломиран с Магистърска степен по „Електроника“ от Технически университет – София.

Преминал е редица обучения в областите финансов мениджмънт, продажби, управление на проекти и работа с клиенти.

Сертифициран професионалист по Логистика и управление на доставките от Италианската асоциация по логистика и управление на веригите на доставки (AILOG). Притежава значителен опит в работата с компании от ютилити сектора.

Работил е в ЧЕЗ България и Hewlett-Packard България.
Йонко Терзиев
Ръководител направление
"Разработка на софтуер"

Роден е през 1964 г. 
Има опит от 1992 г. в разработването на информационни системи с Oracle RDBMS и продукти на Oracle.


Oracle консултант:
 • Проектиране и разработване на информационни системи с Oracle Designer;
 • Проектиране и разработване на Datawarehouse с Oracle Designer;
 • Проектиране и разработване на OLAP приложения.
 • Сертифициран Oracle инструктор.
 • Флоренция 1995, Амстердам 1996, Виена 1997, Берлин 2001 

 • д-р Цветан Стоянов
  Директор "3D решения"

  Роден е през 1959 г.
  Дипломиран е с Магистърска степен по математика в Софийски университет през 1984 г. и с Докторска степен по математика в Българската Академия на науките през 1989 г.
  Преминал е курсове на обучение в IBM
    и Dassault Systems.
    Притежава сертификати от SolidWorks Corporation за инструктор и техническа поддръжка. Има дългогодишен опит в геометричното моделиране, компютърната графика и анимация.
  От 1993 г. се занимава с CAD/CAM системи – разпространение, обучение и поддръжка.


  д-р Борис Борчев
  Ръководител направление
  "Бизнес софтуер"

  Роден е през 1978 г.
  Дипломиран магистър по стратегическо управление от Стопански факултет на Софийски университет. Притежава професионален опит като консултант при реализация на проекти по
  описание, анализ и усъвършенстване на бизнес процеси, изграждане на системи Balanced Scorecard. Провежда обучения по идентификация и моделиране на бизнес процеси.
  Петя Димитрова
  Ръководител направление
  "Софтуер и услуги за УЧР"

  Магистър по "Стопанско управление" в УНСС. Преминала множество обучения и притежава сертификати в областите: управление на човешките ресурси, управление на проекти, взаимоотношения с клиенти и др. Има над 10 г. опит като водещ консултант по внедряване на системата за управление
  на човешки ресурси HeRMeS® в компании и организации от различни сектори на икономиката.